Privacy - Kasteel de Schans

Onze visie op privacy

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens

Zaken regelen kan én mag niet zonder dat u persoonsgegevens deelt. Per dag verwerken onze computers  gegevens van cursisten.. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op uw gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.


In veel gevallen heeft u invloed op hoe we uw gegevens gebruiken. Kijk voor meer informatie in de rubriek "Vragen over privacy?"

U in staat stellen om met respect voor uw eigen grenzen en die van anderen  bij ons te onderzoeken wat uw bestaan zin geeft en hoe u dat in uw leven vorm geeft. ’ Dat is onze missie. Daarom verbeteren en vernieuwen wij elke dag. We willen in de facilitereing snellere aanvraagprocessen en meer handige tools en apps voor u bouwen. U zo innovatief en persoonlijk mogelijk helpen. Vaak gebruiken we daarvoor uw persoonsgegevens. Want hoe beter we u kennen, hoe makkelijker we u kunnen helpen.

Binnen onze organisatie wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Ook vragen we klanten regelmatig wat ze van nieuwe diensten vinden. Binnen onze orgnisatie hebben we een aantal extra afspraken gemaakt:

 • We gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft voor onze klanten;
 • We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken;
 • We geven uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen;
 • We breiden onze klantkennis alleen uit met informatie van buiten onze organisatie die afkomstig is uit legale en betrouwbare bronnen.

Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht. Dienstverleners helpen ons onder meer door:

 • bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen;
 • internettools en webapplicaties te ontwerpen en onderhouden;
 • marketingactiviteiten, evenementen of de communicatie met klanten te verzorgen;
 • rapporten en statistieken op te stellen, drukmaterialen te verzorgen en producten te ontwerpen;
 • advertenties te plaatsen in apps, op websites en op sociale media.

Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig. Zo zijn nu de gevolgen uit van nieuwe Europese regelgevingover privacy bijgewerkt. Beleid is daarom nooit helemaal klaar. We blijven over dit onderwerp in gesprek met onze klanten, toezichthouders en belangenorganisaties. En we houden ons beleid up to date.

Als u dat wilt, geven we uw persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door..

We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk. Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen.

 

Over dit privacystatement

Dit is het Privacy Statement van Kasteel de Schans voor België (en eigenlijk ook voor Nederland) We kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 17 februari 2019.
De meest recente versie vindt u op www.kasteeldeschans.com

Vragen over privacy?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over uw hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Veel van deze gegevens ziet u als u inlogt op onze website.

U kunt uw gegevens aan laten passen als ze niet juist zijn. Dat wordt het 'Recht op correctie' genoemd. U kunt uw gegevens aanpassen via onze website of bij ons kantoor.

Kasteel de Schans verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan een contract, vanwege wettelijke verplichtingen, op basis van uw toestemming en op basis van 'het gerechtvaardigd belang van Kasteel de Schans'. Bij het gerechtvaardigd belang gaat het vaak om activiteiten die ervoor zorgen dat Kasteel e Schans  als bedrijf goed kan functioneren en kan voortbestaan. Hierbij zorgen we ervoor dat u in het Privacy Statement kunt lezen wat we doen. En we maken de gevolgen voor uw privacy zo klein mogelijk. Het kan zijn dat u vindt dat uw persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van Kasteel de Schans om uw gegevens te mogen gebruiken. U hebt dan het recht om bezwaar te maken. U kunt daarvoor een e-mail sturen met uw naam en mailadres  naar info@kasteeldeschans.com  graag een korte uitleg waarom u gebruik wilt maken van dit recht. Wij nemen uw bezwaar in behandeling en onderzoeken of de verwerking van uw gegevens een dusdanig grote impact op u heeft dat wij moeten stoppen met deze verwerking. Goed om te weten: U kunt geen bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als dit gebeurt als gevolg van wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan onze contracten.

U hebt in de onderstaande gevallen het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken:

U bent van mening dat de informatie onjuist is.
Wij verwerken de gegevens onrechtmatig.
Kasteel de Schans heeft de gegevens niet langer nodig, maar u wilt dat wij deze bewaren voor gebruik in een juridische procedure.
U hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen

Met de komst van de nieuwe privacy wetgeving AVG (of GDPR) vragen klanten ons of ze een verwerkersovereenkomst met ons moeten sluiten.
Hierbij ons antwoord op deze vraag

 • Kasteel de Schans verwerkt namelijk gegevens van onze cursiten, hierbij verwerkt Kasteel de Schans persoonsgegevens en dat mag Kasteel de Schans  doen om deze opdracht te kunnen uitvoeren; dit is nu zo en met de komst van de AVG is daar niets in veranderd
 • Een verwerkersovereenkomst is alleen nodig wanneer een partij die verantwoordelijk is voor persoonsgegevens een stukje van die verwerking overlaat aan een andere partij. Denk aan een boekhoiuding of opslag bij provider in datacentrum. Kasteel de Schans heeft verwerkersovereenkomsten met haar trainers waarin Kasteel de Schans de wettelijke verwerker is van de trainers waarmee ze deze overeenkomst heeft afgesloten.
 • Zo’n partij heeft de opdracht gekregen en mag alleen dat deel van de verwerking doen dat de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens aan die partij heeft opgedragen: in ons geval: opslaan van persoonsgegevens in de cloud, salarissen berekenen en salarisstroken versturen;
 • Een zogenaamd verwerkingsregister is een AVG-verplichting die alleen geldt voor partijen die verantwoordelijk zijn voor persoonsgegevens. Dit geldt dus niet voor Kasteel de Schans in relatie met haar trainers  Wij verwerken in opdracht van onze trainers de gegevens.

Kasteel de Schans is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te bewaren.
Maar soms kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Voor het 'Recht op vergetelheid' gaat het om de onderstaande gevallen: :
- We hebben deze niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel.
- Kasteel de Schans verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig.

Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet Gegevensbeschermingdautoriteit. Op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ vindt u alle informatie hoe een klacht in te dienen.

 

 

Vragen over privacy bij Kasteel de Schans

info@kasteeldeschans.com

Kasteel de Schans

+32(0)89 62 92 62